Algemene voorwaarden

1. Definitie
1.1. Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 16 jr) of rechtspersoon
die aan Beelittle.nl de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Bee Little gevestigd aan de Kaar 4, 9422 MJ te Smilde, stelt
afnemers via haar website (www.beelittle.nl) in de gelegenheid haar producten te
bestellen.

Bee Little is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, 01152644.
2.2. Bee Little heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar
website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van
kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Bee Little komt tot stand op het moment
dat u:

* een min.bestelling van € 125,- ex.BTW heeft geplaatst.
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.beelittle.nl) d.m.v.
een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* Bevestig bestelling" knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Beelittle.nl een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin
aangegeven uw bestelling.
3.2.Binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling kunt u zonder kosten uw bestelling
annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@beelittle.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken 

4. Levering, Betaling


4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling
volledig betaald is.
4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden. De maximale levertijd kan oplopen
tot 14 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien de levertijd niet meer haalbaar is,
stelt Beelittle.nl u tijdig van op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid de
overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde bedragen
dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.
4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen per pakket € 5,95 voor een afleveradres in Nederland. Bij een bestelling boven de €300,- zijn de kosten van verzending gratis. Op afspraak kunt u ook uw bestelling afhalen. Voor buitenland gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@beelittle.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag.De betalingstermijn is 14 dagen. Indien binnen deze periode geen betaling is ontvangen vervalt uw bestelling.
4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 19%
4.6. Beelittle.nl verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve
niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er
onverhoopt een kledingstuk niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.
4.10.Bee Little kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant
weigeren.

5. Overmacht
5.1. Indien Bee Little als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.
5.2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te
ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. www.beelittle.nl is, indien
van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3. Bee Little en afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van
een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

6. Persoonsgegevens
6.1. Bee Little behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt
vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

7. Retourneren en ruilen
7.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het  retourneren
binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email (reden van retourzending is niet verplicht, maar wel zinvol).
* De goederen zijn binnen 10 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen
door ons.
* De goederen zijn in originele staat d.w.z.:
- niet  gedragen
- niet gewassen
- met aangehechte kaartjes
- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
- artikel is zorgvuldig behandeld en niet voorzien van sigarettenrook of haren van huisdieren.
- gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Kopie van uw bestelling en onze mail toegevoegd in uw retourzending.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Bee Little kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van post.
7.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort Beelittle.nl
binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen
voor uw eigen rekening).

8. Klachten
8.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur
dan een email info@beelittle.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of bel (tijdens openingstijden) naar 06-10242878.
Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

 

 

9. Aansprakelijkheid
9.1. Bee Little  kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor enige schade, zowel
lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of
verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
9.2. Bee Little kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
informatie uit deze site.

10. Recht
10.1. Op de verhoudingen tussen Bee Little en de afnemer is het Nederlands
recht van toepassing.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Bee Little. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bee Little. Het auteurschap is van toepassing.
Alle teksten en foto's zijn eigendom van Beelittle.nl.
Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.

Inloggen

U dient ingelogd te zijn om prijzen te kunnen zien
Wachtwoord vergeten?
Gratis registreren
Proefmonster

Wilt u vooraf de kwaliteit, kleur of materiaalgebruik bekijken?

Proefmonster aanvragen
multisafepay